Dripatka horska (Soldanella montana)

     

 

Babocka pavi oko (Inachis io)


    


                 
  

         aktualizováno: 04.01.2016

 

 

Stanice mladych ochrancu prirody slavi v roce 2013 40. narozeniny!

  

 

 

Sdružení členů a přátel Stanice mladých ochránců přírody Dřípatka je dobrovolné nevládní sdružení občanů. Tato organizace byla zřízena k podpoře ochrany přírody, k realizaci ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. 

AKTUÁLNĚ....

Vše nejlepší v roce 2016.

                                          .

                 

   

 

 

  

  

Stanovy Sdružení

Přihláška pro nové členy

Sborník (Aleš Záveský)

Zápis z poslední Rady

Poslední číslo zpravodaje

Zápis z Valné hromady

Cestovní příkaz